TLV Logo

Komponenter

TLV Logo

Komponenter

Vandudladere

TLV vandudladere

Procesdamp regulering

Tryk, temperatur og flow

Separatorer og filtre

Optimal dampkvalitet

Kondensat bortledning og genvinding

Et komplet program

Individuelle systemer

Produktionsoptimering

TLV – Damp- og kondensatteknologi samt damparmaturer

E-TEK har generalagenturet for TLV GmbH i Danmark. TLV har i mere end 50år udviklet og produceret proces- og reguleringsudstyr til dampproduktion – TLV er kendt for innovativ udvikling og høj kvalitet. TLVs mål er at udvikle perfekte og simple løsninger til alle, som arbejder med damp. TLV er kendt for aldrig at gå på kompromis med kvaliteten af sine damparmaturer.

TLV’s produktportefølje dækker alle professionelle behov inden for dampproduktion, regulering, vedligehold  og monitorering.

TLV vandudladere

TLV vandudladere bortleder kondensat, luft og ikke kondenserbare gasser fra dampsystemer. TLV´s produktportefølje er bred og vil helt sikkert kunne dække jeres behov. TLV’s vandudladere er designet med henblik på effektivitet, holdbarhed og minimalt vedligehold. ”Free float” vandudladere er et typisk TLV produkt med sin geniale enkelthed, hvor den eneste bevægelige del er den rustfri svømmerkugle, som kan rotere i alle retninger. TLV producerer også termostatiske- og termodynamiske vandudladere.

Procesdamp regulering

TLV’s reguleringsventiler og systemer er karakteriserede ved deres kompakte, samt  holdbare design og nemme vedligeholdelse. Selv de mest krævende dampsystemer kan reguleres præcist med en kombination af én eller flere af TLV´s multifunktionelle ventiler. Ventilerne kan leveres i mange udførsler:  Pneumatiske, elektriske eller selvvirkende til regulering af tryk, temperatur eller flow. Leveringsprogrammet omfatter endda reguleringsventiler med integreret vandudlader og cyklon damptørrer.

Separatorer og filtre

TLV separatorer og filtre giver den bedste dampkvalitet. Kondensat, partikler og andre fremmed stoffer i dampen bortledes kontinuerligt og der produceres tør damp af høj kvalitet med optimal energieffektivitet og med absolut minimering af risiko for korrosion og slid. Separatorerne fås som damptørrer alene eller som et kombinationsprodukt med integreret dampfilter. F.eks. til fremstilling af kulinarisk damp.

Kondensat bortledning og genvinding

TLV tilbyder dampdrevne kondensatpumper til  kondensat retursystemer. TLV mekaniske dampdrevne kondensatpumper kan leveres som enkeltstående units og som præmonterede  pumpesystemer med manifold og ventiler. TLV´s pumpesystemer er driftsikre og økonomiske i drift.

TLV tilbyder flere forskellige systemer til genvinding af flashdamp. Enten baseret på genanvendelse af højtrykskondensat, eller ved direkte injektion af lavtryksdamp i højtryksdamp ved brug af en termokompressor.

System løsninger

Sammen med kunden og TLV designer E-TEK kundespecifikke  løsninger til dampsystemer. Vi optimerer jeres damp- og kondensatsystemer og minimerer derved driftsomkostninger og forbedrer produktkvaliteten. Typisk kunne der være tale om vekslerstationer, flashdampsystemer, eller beholdersystemer. Oftest leveret som kompaktanlæg præmonteret på en ramme.