E-TEK logo

Engineering

Design af damp- og kondensatsystemer

Energioptimering

Optimering af processflow

Design af damp- og kondensatsystemer

Baseret på vores 20-årige erfaring kan vi med udgangspunkt i kundens behov designe komplette damp- og kondensatsystemer uanset branche. Vi analyserer behov og krav, designer anlægget og visualiserer det med 3-D tegninger, som supplement til en grundig driftsøkonomisk beregning – alt dette sikrer, at du som kunde får det optimale anlæg til den rigtige pris. Det optimale anlæg er en forudsætning for en problemfri produktion og samtidig et væsentligt økonomisk konkurrenceparameter.

Energioptimering

Energi koster penge og udgifterne vil ikke blive mindre i fremtiden. E-TEK gennemgår jeres dampanlæg med henblik den mest økonomiske drift. Vi kommer med forslag til forbedringer dokumenteret med beregninger og kan dermed bidrage til, at fremtidssikre jeres anlæg og produktion med henblik på det mindst mulige energiforbrug. Vores fokus er, at penge til energibesparelser, skal bruges dér, hvor effekten er størst!

Optimering af processflow

Udnytter I jeres anlæg optimalt? Er alle processer lige hensigtsmæssige? Er der mulighed for forbedringer og besparelser?

Disse og andre relevante spørgsmål, kan vi med vores mangeårige erfaring besvare og vores analyse af jeres anlæg, kan danne basis for planlægningen af nuværende og fremtidige investeringer med henblik på processoptimering og den mest økonomiske udnyttelse af jeres faciliteter.

RING OG HØR NÆRMERE
+45 27 84 82 23